Hemen Para Getiren Dua

Eğer siz de geçinmekte ve mevcut olan borçlarınızı ödemekte zorlanıyorsanız bu aşamada çözüme ulaşmanız için tavsiyemiz hemen para getiren dualar okumanız ve sonrasında da tevekkül ederek çalışmanızdır. Bu noktada edebileceğiniz pek çok farklı dua mevcut olmak ile beraber bunlar arasında denenmiş ve sonuca ulaştırmış olanlardan bazıları yazımızın devamında belirtilmiştir. Bahsi geçen bu duaları adabına uygun bir şekilde yaparak inşallah siz de borçlarınızı ödeyebilir ve parasal olarak rahat edersiniz.

Para Bulmak İçin Okunacak Dualar

İlk aşamada güzel bir abdest almalı ve kendinizi manevi olarak rahat hissedebileceğiniz bir yere geçmelisiniz. Bu yer eviniz olabileceği bir cami ya da mescit de olabilmektedir. Bu aşamada önemli olan manevi huzur hissedebileceğiniz bir yer bulmaktır. Bundan sonra bir seccadeye oturup sayı sınırlaması olmaksızın istediğiniz kadar “Allahumme inni es ellüke fethammübine, ve nasran azize ve safhan cemile,bi hurmeti katebi,Allahu latifun bi ibadih. Yerzuku men yeşe ve hüvel kaviyyül aziz.” duasını okumalısınız. Bu aşamada kendinizi tatmin olmuş ve huzura ermiş olarak hissedene kadar okumanız tavsiye edilmektedir.

Ummadığın Yerden Hemen Para Getiren Dua

Daha sonra ise yine dilediğiniz kadar “Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil’ükadü, ve tenfericü bihil’kürabü, ve tükdâ bihil’havâicü, ve tünâlü bihir’regâibü, ve hüsnül’havâtimi, ve yüsteskal’ğamâmü bivechihil’ kerimi, ve alâ âlihi ve sahbihî fi külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâ’lûmin lek.” salavatını okumalısınız.

para duası
para duası

Zengin Olmak İçin Dualar

Bu salavatı da okuduktan sonra sonra en az 33 defa

  • “Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah,
  • El – Azim, el – Kerim, er – Rahim ellezi la ilahe illa hü el-hayye’l Kayyum ve etübü ileyh
  • Ve es’eluhu’t tevbete ve’l mağfirete ve’l hidayete lena innehü hüve’t tevvabu’r-ahim
  • Tevbete abdin zalimin li nefsihi la yemliku linefsihi mevten ve la hayaten ve la nuşüra
  • Allahümme ente Rabbi la ilahe ente Halakteni ve ene Abdüke ve ene ala ahdike ve va’dike mesteta’tu. Euzü bike min şerri ma sana’tu Ebu leke bi ni’metike aleyye ve ebu’u bi zenbi fağfirli, fe innehu la yağfiruz – zunübe illa ente
  • Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve’l yevmi’l ahiri ve bi’l kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi Teala ve’l Ba’sü bade’l mevti hakkun.
  • Eşhedü en la ilahe illallahu ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve Resulüh. La ilahe illallah Muhammedu’r Resullullah.” tövbesini etmeli ve daha sonra tüm dileklerinizi Allah ile paylaşarak dua etmelisiniz.

Kaynak: https://www.hemenparagetirendua.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir