Denenmiş ev alma duaları

Dua ile ev alan var mı, yok mu ben bilmem. Yer gök duayla derdi annem bende dua ederim ama böyle çok özel amaçlı dualarım yoktur. Biraz araştırayım dedim.
Dua her zaman edilebilirmiş ama ev almak için edilecek dua bereket ve rızık duaları kapsamına girdiği için sabah namazından sonra okunması daha makbule geçermiş.
Duaya başlamadan önce abdest almak şart, mümkünatı varsa birde nafile namazı kılmak gerekir.

 Sonrasında “Bismillahirrahmanirrahim*kulillâhumme mâlikel mülki tü’til mülke men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tüızzü men teşâü vetüzillü men teşâü bi yedikel hayr*İnneke alâ külli şey’in kadîr*Tûlicül leyle fin nehâri ve tûlicün nehâra fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuticül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşâü bi ğayri hısâb* bu ayeti  günde en az (44) kere okumak gerekiyormuş.
Bir diğeri ise 19 gün boyunca ara vermeden her sabah 7 kere besmele, 7 kere istiğfar, 7 kere kelime-İ şehadet, 7 kere salavat, 7 kere la havle vela kuvvete illa billahi aliyyil azim, 7 kere de Allahu Ekber okunmalıdır.
Başka neler varmış araştırmaya devam edelim
Gece yarısından sonra abdestli olarak 333 defa “Bismillahirrahanirrahim,  Kulliahumme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tünziul mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve  tüzilli men teşaü biyedikel hayr inneke ala külli şey’in kadiyr” ayeti ; 333 defa ” la ilahe illallahü vahtehu la şerike leh lehul mülkü ve lahul  hamdu ve hu ve ala şey’ün kadyr.  Subhannellahi velhamdü lillahi vela ilahe ilallahü  vallahu ekber, vela havle vela kuvvete illa billahil aliyl azim”  tesbihi ve yine 333 defa ” Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyida ve Mevlana muhammedinin nuriz zatiyyi ve sirri sariyyi simuha fi cemiy’li asari vel Esma ves sıfati ve sellim tesilyma” salavatı Şerif’i okunmalıymış.
Pazar günü akşam namazından sonra başlayıp, 7 gün boyunca her gün, 4000 defa “Hasbünallahü ve nimel vekil”  in okunması.
Yer gök duayla dedik ama tüm günü tek başına duayla geçirmekte pek mantıklı değil. Yattığımız yerden ev sahibi olmamız pek mümkün gibi görünmüyor. O yüzden önce çalışacağız, sonra dua edeceğiz. Sonrada mevlam neyler neylerse güzel eyler diyeceğiz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir